Idi na početnu stranicu

SBC 6510


Uvod

SBC 6510 je računalo bazirano na MOS 6510 procesoru koji se koristio u mega-popularnom Commodore 64 računalu, a nastalo je kada mi je ponestalo ideja za proširivanje Orao računala. Računalo je rađeno modularno tako da je dodavanje novih mogućnosti vrlo jednostavno u vidu kartice koja se priključuje na osnovnu ploču, a i sama izrada je puno jednostavnija jer nije bilo potrebe za izradom dvostranih tiskanih pločica.

Podaci o trenutnom hardware-u

Procesor MOS 6510 (1MHz)
ROM 4KB
RAM 128KB
CIA 6526 - generiranje prekida i skeniranje tipkovnice
YM2149/AY-3-8910 - zvuk + HDD/CF poveznik
GAL16V8 - adresni dekoder
ATMEGA8 - generiranje PAL video signala (modificirani TellyMate)
Tipkovnica od C64 računala (koje je nažalost bilo uništeno)

Slike računala u radu

MONITOR PROGRAM
HARDWARE U KRUPNOM PLANU
APPLESOFT LITE BASIC PRILAGOĐEN ZA SBC 6510

Šema osnovne ploče i modula

ŠEMA OSNOVNE PLOČE TISKANA PLOČICA
RAM I ROM KARTICA TISKANA PLOČICA
MEMORIJSKI DEKODER I PAL VIDEO TISKANA PLOČICA
CIA 6526 TIPKOVNICA / IRQ TISKANA PLOČICA
ZVUK / IDE POVEZNIK TISKANA PLOČICA

Preuzimanje datoteka

SBC 6510 arhiva - > rom, .jed datoteka za GAL i .hex datoteka za ATMega8.Pošalji e-mail autoru stranice