Idi na početnu stranicu

Orao emulator


Uvod

Računalo Orao konstruirao je Miroslav Kocijan. Serijska proizvodnja Orla započela je 1984. godine u poduzeću PEL Varaždin, a prvenstveno je bio namijenjen za uporabu u školama.

Orao emulator služi za emuliranje računala Orao pod Windowsima 98/2000/XP. Jezgra emulatora je 6502 emulacija, čiji je autor Marat Fayzullin.

Preuzimanje datoteka

Orao emulator v1.34
Izvorni kod Orao emulatora v1.34

Slike emulatora u radu

MONITOR BASIC
 
UČITAVANJE PROGRAMA MANIC MINER
 

Tehnički podaci računala Orao

  Procesor     MOS 6502  
  Radni takt     1 MHz  
  RAM     16 KB (interno proširivo na 32 KB)  
  VRAM     8 KB  
  ROM     16 KB (Sistemski i monitor ROM, BASIC interpreter)  
  Tipkovnica     61 tipka (QWERTZ)  
  Tekst     nema tekstualni mod  
  Grafika     256 x 256 piksela  
  Boje     monokromatski prikaz  
  Zvuk     ugrađeni zvučnik - 1 kanal, 5 oktava  

Upute za korištenje MONITOR-a

  A NNNN     miniassembler  
  X NNNN     disassembler  
  M NNNN     mijenjanje memorijske lokacije NNNN  
  U NNNN     pozivanje strojnog programa od adrese NNNN  
  J NNNN     bespovratan skok na adresu NNNN  
  E NNNNMMMM     ispis sadržaja memorije od NNNN do MMMM  
  H NNNNMMMM     ispis ASCII sadržaja memorije od NNNN do MMMM  
  F NNNNMMMMVV     upisuje u memoriju od NNNN do MMMM bajt VV  
  C NNNNMMMM     daje zbroj bajtova iz memorije od NNNN do MMMM  
  Q DDDDNNNNMMMM     kopiranje memorije od NNNN do MMMM na DDDD  
  # NNNN     ispis heksadecimalne vrijednosti NNNN u decimalnom obliku  

Kontrolne tipke

  CTRL+L     brisanje ekrana  
  CTRL+G     zvučni signal "beep"  
  CTRL+F     briše tekst od kursora do kraja ekrana  
  CTRL+H     pomiče kursor za jednu kolonu u lijevo  
  CTRL+K     pomiče kursor za jedan red gore  
  CTRL+I     pomiče kursor za jednu kolonu u desno  
  CTRL+J     pomiče kursor za jedan red dolje  
  CTRL+V     uključuje/isključuje zvučnu signalizaciju pritiska tipke  
  CTRL+E     briše tekst od kursora do kraja linije  
  CTRL+B     uključuje printer  
  CTRL+U     isključuje printer  
  CTRL+D     postavlja kursor na početak ekrana "Home"  
  CTRL+M     postavlja kursor na početak reda  
  CTRL+C     prekid izvođenja programa "Break"  
  PF1     mala/velika slova  
  PF2     startanje printera  
  PF3     ispis znakova inverzno  
  PF4     "COPY" tipka  

Memorijska mapa

  0000-5FFF     RAM  
  6000-7FFF     Video RAM  
  8000-9FFF     sistemske lokacije  
  A000-AFFF     proširenje  
  B000-BFFF     DOS  
  C000-DFFF     BASIC interpreter ROM  
  E000-FFFF     Monitor i sistemski ROM  

Priključak za kazetofon

  1. na ulaz kazetofona
  2. masa
  3. na izlaz kazetofona

Priključak za proširenje (gornja strana)

  1     INH0     11     SYN     21     A7     31     D1  
  2     DMA     12     R/W     22     A8     32     D2  
  3     INH1     13     PHI2     23     A9     33     D3  
  4     8MHz     14     A0     24     A10     34     D4  
  5     2MHz     15     A1     25     A11     35     D5  
  6     I/O     16     A2     26     A12     36     D6  
  7     RDY     17     A3     27     A13     37     D7  
  8     IRQ     18     A4     28     A14     38     GND  
  9     NMI     19     A5     29     A15     39     GND  
  10     RST     20     A6     30     D0     40     GND  Pošalji e-mail autoru stranice