Idi na početnu stranicu

Galeb emulator


Uvod

Računalo Galeb konstruirao je 1980. godine Miroslav Kocijan. Galeb, radnog imena YU101, napravljen je po uzoru na britanski UK101, te dorađen zvukom, boljim kazetnim poveznikom i elegantnije riješenim sklopovljem. Galeb se i serijski proizvodio u poduzeću PEL Varaždin, ali vrlo kratko vrijeme, tako da je proizvedeno samo 250 primjeraka.

Galeb emulator služi za emuliranje računala Galeb pod Windowsima 98/2000/XP. Jezgra emulatora je 6502 emulacija, čiji je autor Marat Fayzullin.

Preuzimanje datoteka

Galeb emulator v0.3
Izvorni kod Galeb emulatora v0.3

Slike emulatora u radu

MONITOR BASIC
 

Tehnički podaci računala Galeb

  Procesor     MOS 6502  
  Radni takt     1 MHz  
  RAM     9 KB  
  VRAM     1 KB  
  ROM     14 KB (Monitor, BASIC interpreter i karakter generator)  
  Tipkovnica     59 tipki (QWERTZ)  
  Tekst     48 kolona x 16 redova  
  Grafika     96 x 48 točaka  
  Boje     monokromatski prikaz  
  Zvuk     ugrađeni zvučnik - 1 kanal, 5 oktava  

Memorijska mapa

  0000-1FFF     RAM  
  B000-B3FF     Video RAM  
  BFE0     Zvučnik  
  BFE0-BFE7     Tipkovnica  
  C000-DFFF     BASIC interpreter ROM  
  F000-FFFF     Monitor i sistemski ROM  

Upute za korištenje MONITOR-a

  A NNNN     miniassembler  
  X NNNN     disassembler  
  M NNNN     mijenjanje memorijske lokacije NNNN  
  U NNNN     pozivanje strojnog programa od adrese NNNN  
  E NNNNMMMM     ispis sadržaja memorije od NNNN do MMMM  
  F NNNNMMMMVV     upisuje u memoriju od NNNN do MMMM bajt VV  
  C NNNNMMMM     daje zbroj bajtova iz memorije od NNNN do MMMM  
  Q DDDDNNNNMMMM     kopiranje memorije od NNNN do MMMM na DDDD  

Kontrolne tipke

  CTRL+B     pozivanje BASIC-a (iz MONITOR-a)  
  CTRL+A     prelazak na velika/mala slova  
  CTRL+L     brisanje ekrana  
  CTRL+G     uključuje/isključuje zvučnu signalizaciju pritiska tipke  Pošalji e-mail autoru stranice